Kolika způsoby lze vysvětlit masakr na Novém Zélandě?

18. 03. 2019 12:24:16
Na sociálních sítích převažují způsoby dva. První je více či méně skrývaná radost. Ten druhý událost vykládá jako důsledek možnosti projevovat nesouhlas s imigrací.

Kdybych měl toto dilema nějak pojmenovat jedním heslem, nazval bych ho:
"Stvořili důchodce Jaromíra Baldu vítači nebo Okamura?"

Způsob jakým kdo odpoví na tuto otázku ukáže, jak interpretuje teroristický útok v mešitách na Novém Zélandě. Jak vnímá kauzalitu, co považuje za příčinu a co za důsledek. Nejsem výjimkou, tak se hlásím se svojí interpretací. Myslím si, že vítači vytvořili Okamuru. A Okamura Baldu. :)

Ale k věci, byť oklikou. Podobně binární pohled na věc mají, jak jsem si všiml, lidé například pokud přijde řeč na Mašíny. Pro jedny jsou to zločinci. Proč? Protože zabili nevinné. Je to pravda? Nepochybně! Pro druhé jsou to vojáci, bojovníci, nebo prostě odbojáři. Proč? Protože bojovali proti komunismu ve své zemi stejně, jako jejich otec proti nacismu. Je to pravda? Ano. ... Proto je já vnímám jako jak zločince tak odbojáře. Byli prostě obojí.

Jenomže se mi zdá, že lidé mají problém vnímat druhé a jejich činy takto vícevrstevně. A nebo to možná dokáží, ale považují to, ne zcela neprávem, za nebezpečné. Vskutku, zavání to relativizací, takže chápu. Proto je potřeba odlišit, jestli člověk hovoří na politické tribuně, nebo zda dělá závěry pro nějakou svoji analýzu se záměrem pochopit situaci a poučit se z ní.

Konflikt hodnocení Mašínů vlastně spočívá v tom, zda jim přiznáme status vojáka bojujícího ve válce svého druhu, nebo zda je považujeme za lidi působící v mírových podmínkách. V obou situacích se totiž tytéž činy posuzují zcela odlišně. Druhým aspektem pak samozřejmě je to, kdo v konfliktu zvítězil a kdo tedy píše historii.

Jako příklad si vemme třeba československé legionáře. Pokud by první světovou válku vyhrálo Německo a Rakousko-Uherská monarchie by konec války přečkala, legionáři by byli považováni v první řadě za zrádce a dezertéry a v druhé řadě za teroristy. Jenže dopadlo to jinak a tak se z nich staly oslavované celebrity první republiky. Stejně oslavovanými se ve svých zemích mohli stát třeba Vlasovci či Banderovci, pokud by se věci vyvíjely jinak. Je tedy zřejmé, že status toho kdo sáhnul po zbrani se odvíjí od vícero vnějších aspektů a ne až tak od jeho činů.

Položili jste si někdy otázku, proč je v populaci stále vysoké procento psychopatů a sociopatů? Jak je možné že nezmizí? (mluvím teď spíš o té násilnické variantě, nikoliv o "hadech v oblecích" jak jsou nazýváni ti korporátní psychopaté). Pokud by byl mír dostatečně dlouho, nejspíš by z populace postupně vymizeli, nebo by jejich počet výrazně klesl. Dopouštěli by se kriminálních deliktů a končili ve vězeních či na popravištích, ... každopádně by ztráceli možnost šířit své geny. Jenže na to mír nikdy netrvá dost dlouho. A v nemírových dobách jsou to cenění lidé. To oni konají hrdinské kousky a jejich absence strachu a zábran jsou využity k poražení nepřítele. A jsme zase u těch Mašínů. Otec, působící během druhé světové války v odbojové skupině „Tři králové“, měl s velkou pravděpodobností velice podobnou strukturu osobnosti jako jeho synové, kteří se prostříleli z komunistického Československa na západ. Psychopatickou strukturu osobnosti. Vyznačující se absencí strachu, účelností a účelovostí jednání, jehož motorem je dosažení cíle za každou cenu. A přece je otec Mašín veleben (protože konal během války a proti straně která byla nakonec poražena), zatímco synové byli zatracováni (protože konali během mírové doby a proti straně která tehdy zvítězila). A když po 30 letech nakonec přece jen zvítězila strana za kterou Mašíni kopali, stále ještě zůstávala problematičnost razance jejich konání v časech míru. (Teze že to doba míru nebyla, veřejnost přijala pouze částečně a já bych odhadoval menšinově).

Tak. A konečně se dostávám k terorismu současnému. O tom islámském asi nebude žádný spor. My, lidé ze západu, ho svorně považujeme za terorismus, nicméně jsem si jist, že velká část muslimského světa, aktéry za teroristy nepovažuje, ale považuje je prostě za bojovníky v asymetrické válce. Pravdu mají samozřejmě zase obě strany. To, že úhel pohledu muslimů chápu neznamená v žádném ohledu, že bych ho sám zastával. Doufám, že v tom si rozumíme.

Anders Breivik a Brenton Tarrant, dá se říci první dva "naši" teroristé, útočící naopak na Islám (ač Breivik by proxy). Co jsou? Jak je dešifrovat a pochopit? Obloukem jsem zpátky na začátku. Ony pochvalné komentáře na jejich adresu na internetových diskuzích, plynou podle mého názoru právě z víry, že stav ve kterém se nacházíme je již stav válečný. Tak jako někdo vnímá Mašínem podřezaného policistu jako nevinou oběť podivné, dosud bez výstřelů vedené války, která se však podle jejich očekávání měla brzy stát válkou regulerní, ... tak někdo vnímá zastřelené muslimy v mešitě jako první oběti budoucí války, která už vlastně probíhá, jen na území západu ještě ne v horké podobě. (Záměrně teď pomíjím případy, kdy příčinou těchto příspěvků je primitivizmus. Ten se nakonec vyskytuje i v opačném gardu, byť se o něm tolik nepíše. Nejednou jsem po teroristickém útoku četl výroky, že si to ti američtí imperialisti za drancování rozvojových zemí zaslouží a patří jim to).

----------------------

VSUVKA: Uvedeným se snažím pochopit všechny aktéry, nic víc! Než mě začnete lynčovat, prohlašuji že jediný můj hřích v tomto je, že své mysli nekladu žádné překážky a dovolím si vydat se na jakékoli území. (žádná autocenzura)

----------------------

Dobrá. Tak to jsou jedni. No a co ti druzí? Mám na mysli ty, kteří teroristický útok v mešitě vidí jako důsledek volného šíření protiimigrantských nálad. A jako lék nabízí cenzuru takových postojů.

No i oni mají svoji pravdu. Pokud by to bylo reálné a opravdu se podařilo zabránit obyvatelům západu vyjadřovat nesouhlasné názory na migraci, islamizaci, a podobně, potom snad, m o ž n á, by to zabránilo eskalaci těchto nálad a jejich vyústění v realizaci teroristického útoku směrovaného proti muslimům na západě. Tedy alespoň v zemi jako je Nový Zéland, kde nepředpokládám že by již tyto menšiny byly tak rozsáhlé, aby to působilo potíže a frustraci domácím. Aktivizaci Tarranta umožnil vyloženě internet o tom nepochybuji. Na druhé straně tam, kde je již frustrace z nefunkčního soužití dennodenní realitou, tam by blokace názorů na internetu nijak nepomohla. Mašínovské povahy obou stran se budou aktivovat prostě jen působením každodenní reality.

----------------------

A jsem téměř u závěru. Jaké si z toho všeho vzít ponaučení?

Podle mého názoru tak jako bylo jasné po Breivikovi že nebyl poslední, tak po Tarrantovi je to ještě mnohem jasnější. Přijde odveta. A po ní další z druhé strany. Ano, vlády budou usilovat o odzbrojení znepřátelených stran (buď obou, nebo jen jedné), ale to nebude nic platné. Jakmile se spirála násilí roztočí, nedá se jen tak zastavit. Můžete vzít lidem pušky, pistole i nože, ale náklaďáky nezrušíte a vymyslet lze nejméně deset dalších snadných způsobů zabíjení. Až se člověk diví a děkuje Bohu, že ještě nikoho z těch hochů nenapadly.

Na internetech se budou lidi ještě nějakou dobu hádat, kdo že vystřelil první, ale na tom už nebude záležet. Stačí otevřít knihy o historii a přečíst si co se dělo vždy, když se z nějakého důvodu ocitly na jednom území dvě kultury, etnika, nebo náboženství. Vznikl konflikt, který trval tak dlouho, dokud na tom území nebyla opět jen jedna kultura, jedno etnikum, nebo jedno náboženství. Někdy to byl proces pomalý, občas se zdálo, že se nic neděje, ... ale jakmile přišla příležitost – šup – a bylo hotovo (viz česko-německé soužití v pohraničí). Pokud byl jedním z těch konkurenčních náboženství navíc Islám, pak unifikace společnosti proběhla obzvláště raketově (viz rozsah území asimilovaného Islámem během prvního století jeho existence).

----------------------

Namátkou několik příkladů multikulturního soužití z dějin i současnosti, které bylo záhy násilím přeměněno zpět v monokulturu, nebo proces přeměny stále probíhá:

♦ Asimilace většiny okolních kmenů Inky
♦ Vnucení Křesťanství Indiánům
♦ Stoprocentní vyvraždění všech bělochů i míšenců, včetně nemluvňat na Haiti (po roce 1804)
♦ JAR – (nejprve útlak černochů a nucená segregace, nyní útlak bělochů a dobrovolná segregace)
♦ Zimbabwe (Rhodezie) – jako JAR v bleděmodrém
♦ Nigérie - střety křestanského jihu a muslimského severu (desetiticíce mrtvých ročně)
♦ Tutsiové a Hutuové ve Rwandě (notoricky známá genocida)
♦ Egypt po příchodu Arabů se stává téměř čistě arabskou zemí
♦ Příchod muslimů do Indie vyústivší do vytvoření čistě muslimského Pákistánu na části Indického území
♦ Arménská genocida (vyčištění Turecka od Arménů)
♦ Kooptští Křesťané v Egyptě (rychle mizející skupina)
♦ Drůzové, Jezídi v Iráku (postupně vymazáváni)
♦ Kurdové v Iráku
♦ Kurdové v Turecku
♦ Kurdové v Sýrii
♦ Turci a Řekové na Kypru (téměř dokonalé oddělení)
♦ Křesťanský Libanon (Paříž východu) - přibývá Muslimů --> občanská válka --> muslimský Libanon
♦ Židé v předválečném Německu
♦ Sudetští Němci v ČSR (nejdřív Češi ven, potom Němci ven)
♦ Palestinci v Izraeli
♦ Balkánské národy násilně nacpané do Jugoslávie --> separatismus a válka v devadesátých letech
♦ Albánci v Kosovu (národnostní kdysi menšina, po čase většina, oddělila si svůj stát)
♦ Podněstří v Moldávii (národnostní menšina chce svůj stát)
♦ Jižní Osetie v Gruzii (národnostní menšina chce svůj stát)
♦ Uzbekové v Kirgyzstánu
♦ Rusové na Ukrajině (Doněcká republika, Luhaňská republika, Krym. Separace na národnostním principu)
♦ Rohingyové v Barmě
♦ Ujgurové v Číně
♦ Maďaři na Slovensku (možný budoucí problém)
♦ Romové v ČR, SR, Madarsku, Rumunsku... (ani tady nečekejme happy end)

(V uvedeném neposuzuji kdo je a kdo není v právu. Je to pouhá ukázka naivnosti představ o multikulturním soužití.)

----------------------

Já vím, já vím, lidé kteří začínají větu slovy: „Není přece možné aby v jedenadvacátém století ...“ se domnívají, že toto vše jsou relikty minulosti, důsledek hlouposti těch kteří tu byli před námi. Nacionalizmus, který osvětou překonáme. Věří, že právě oni jsou ta vyvolená generace povolaná uskutečnit onu zásadní proměnu světa. Ti, kteří nastolí vytoužený zlatý věk. Oni vědí jak na to!

Neuskuteční. Od těch před námi se lišíme v jediném, máme lepší nástroje na zabíjení, můžeme to dělat efektivněji. Jinak se od nich nelišíme v ničem. Je to tak, jak to ve svém slavném projevu:, řekl britský politik Enoch Powel, když předpověděl potoky krve v Británii jako důsledek nadměrné migrace, před kterou varoval již v 60 letech. Samozřejmě mu, jako žádnému z proroků, nevěřili.

----------------------

Závěr:

Domnívám se, že nejsme ve válečném stavu. Činy Breivika ani Tarranta nebyly válečné skutky proti nepříteli a tedy ani hrdinství. Byly to kriminální činy a podle toho je třeba s pachateli naložit. Pokud se ale něco nezmění, budou podobné skutky z obou stran následovat a přijde moment, kdy už nebudeme schopni říct s jistotou, jestli jde ještě stále o teroristický útok spáchaný v době míru, nebo už o válečný čin v časech války. Ostatně na tom nebude příliš záležet, ne těm, kdo mu padnou za oběť.

Když budeme rozumní a pokusíme se zachovat si dostatečně homogenní (celistvou) společnost, potom si ty své psychopaty budeme moci držet hezky na řetězu a pod zámkem, třeba někde ve věznicích. Pokud rozumní nebudeme, domýšlivě si budeme hrát na Boha a experimentovat se společností, budou mít psychopaté obou stran konfliktu žně. Na těch "našich" budeme záviset a oslavovat je jako hrdiny.

----------------------

Autor: Oto Jurnečka | pondělí 18.3.2019 12:24 | karma článku: 42.75 | přečteno: 5601x

Další články blogera

Oto Jurnečka

Bělochu, zaplať dvojité vstupné

Ideologie mají tu nepěknou vlastnost, že se po čase vždy zintenzivňují a stávají se extremismem a karikaturou sebe sama. Tak se stalo také ideologii, jejímž svatým dogmatem byla rovnost.

9.7.2019 v 21:40 | Karma článku: 43.71 | Přečteno: 2902 | Diskuse

Oto Jurnečka

Symbolika finále Hry o trůny

Dobrý příběh je jako Rorschachův test. Každý v něm vidí to, co si nese v sobě. Sága Hra o trůny takovým dobrým příběhem je a zde je můj výklad toho, co jsem v poslední epizodě viděl já.

21.5.2019 v 12:56 | Karma článku: 21.10 | Přečteno: 549 | Diskuse

Oto Jurnečka

Američtí demokraté žádají odškodnit za otroctví

Tak jak přibývá černých voličů, tak roste chuť politiků získat si jejich hlasy. Američtí demokraté tedy oprášili myšlenku reparací pro Afroamerické voliče, jako odškodnění za otroctví jejich předků.

10.4.2019 v 18:38 | Karma článku: 37.47 | Přečteno: 2048 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Lenka Hoffmannová

300 tisíc lidí na Letné, a furt nic

Každý den sedám k počítači s nadějí na zprávy přinášející alespoň nějaký posun vpřed, k lepšímu, ale furt nic. Den co den omílání Zemana, Babiše, Hamáčka co by kdyby se stane a vlastně se nestane.Jen řeči a řeči, a lidé furt nic.

15.7.2019 v 21:24 | Karma článku: 9.18 | Přečteno: 303 | Diskuse

Přemysl Čech

Ze zápisníku pacienta aneb Mám na sebe za těch pár korun nechat řvát?

Strávil jsem více jak dva týdny na neurologické klinice jedné velké nemocnice. Ne, nemíním tady zdržovat psaním o platech lékařů a zdravotnického personálu. Nejsem z profese. Ale budu se věnovat profesionalitě a chování personálu.

15.7.2019 v 20:46 | Karma článku: 16.68 | Přečteno: 459 | Diskuse

Martin Mařák

Tortura čínštinou v Africe

Další článek "Holly massa-Bob-Borys wajt fátr of Afryka nejšn" pro změnu popisuje možnost legalizace takřka milionu ilegálů v Británii, z toho zhruba pět set tisíc v Londýně.

15.7.2019 v 20:30 | Karma článku: 5.56 | Přečteno: 117 | Diskuse

Karel Trčálek

Vyberte největší (s)hit Karla Gotta!

A že je, věru, z čeho vybírat! Vždyť jací jsou národní umělci, takový je i celý národ! A pak, že jsou Němci, pro které je Karel Gott bohem, naší nepřátelé!

15.7.2019 v 18:51 | Karma článku: 18.37 | Přečteno: 401 | Diskuse

Zbyšek Hlinka

Kapitánka Sea-Watch 3 Racketeová se mi jeví jako neskutečně hloupá

Soudím samozřejmě pouze z výroků, které jsem se dočetl na našich webech o jejích prohlášeních poskytnutých bulváru. Připouštím tedy možnost, že se jedná o výroky překroucené, ale....

15.7.2019 v 18:41 | Karma článku: 35.33 | Přečteno: 734 | Diskuse
Počet článků 109 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2808

To co píšu, má vždy vztah ke společnosti a politice. To znamená, že mohu psát prakticky o čemkoli.
 


Na facebooku:

Nevolime proimigracni politiky

Najdete na iDNES.cz